Tutkinnon osan arviointi

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteutussuunnitelma

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa kuntoutumisen tukemisen ammattitaitonsa toimimalla avo- tai laitoshoidon moniammatillisissa yksiköissä, joissa on eri-ikäisiä kuntoutujia: sairaalan kuntoutusosastolla, vanhainkodissa, palvelukeskuksessa, hoitokodissa, vammaisten toimintayksikössä (esim. asuntola, palvelutalo, perhekoti tai työkeskus), mielenterveys- tai päihdeyksikössä (esim. kuntoutus- tai toimintakeskus, asuntola, kuntoutuskoti tai kotikuntoutus), kotihoidossa, lastensuojelun yksikössä, erityispäiväkodissa tai -koulussa.

Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan aiemmin muualla hankkima osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan AHOT-menettelyllä. AHOT-menettely
Muuta tietoa