6.2.3 Liikkuva ihminen 5-10 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa perehdytään kehon ja liikkeen merkitykseen ihmisen hyvinvoinnille.
Ammattitaitovaatimukset Koulutuksen järjestäjän laatimat ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

  • käyttää menetelmiä, joissa liikuntaa voi hyödyntää ammatillisesti asiakkaan ja omaa hyvinvointi tukien
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. tai 2. opiskeluvuosi

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa ja projektiluontoisella työskentelyllä aidoissa asiakastilanteissa Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan digitaaliseen portfolioon. Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytössä.
 Vaihtoehtoiset suoritustavat Työssäoppimalla tai oppilaitoksen ulkopuolella esimerkiksi ohjaamalla harrastusryhmää.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
 Muuta tietoa
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
 Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi