Tutkinnon osan arviointi

6.2.4 Terveyden edistäminen arviointi

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Koulutuksen järjestäjän laatima osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija näyttää osaamisensa suunnittelemalla ja järjestämällä terveyttä edistävän projektin oppilaitoksessa, asiakasryhmälle soveltuvassa paikassa tai työssäoppimispaikassa. Opiskelija dokumentoi projektin eTaitoon

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Muuta tietoa