Tutkinnon osan arviointi

Lisätaitoja vammaistyöhön osaamisen arviointi

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Opiskelija osoittaa osaamisensa lisätaitoja vammaistyöhön ammattiosaamisen näytössä toimimalla lähihoitajan työtehtävissä toimintaympäristöissä, joissa vammaiset ihmiset asuvat, opiskelevat, tekevät työtä tai ovat hoidon, huolenpidon, kuntoutuksen tai palvelujen käyttäjiä. Työssäoppimisjaksolla opiskelija laatii portfolion, joka arvioidaan osana ammattiosaamisen näyttöä.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen AHOT
Muuta tietoa