Tutkinnon osan arviointi

LÄÄKETUKKUKAUPPATYÖN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija osoittaa osaamisensa kuntoutuksen osaamisalalla toimimalla lähihoitajan työtehtävissä. Kuntoutuksen osaamisalan ammattiosaamisen näyttö annetaan toisen lukukauden viimeisellä työssäoppimisjaksolla erilaisissa kuntoutumista tukevissa ympäristöissä. Näytön pituus on kolme viikkoa. Näyttö arvioidaan asteikolla: T(1), H(2), K(3) ja täydennettävä.

Opiskelija osoittaa kuntoutuksen ammattitaitonsa aidossa työtilanteessa kuntoutujan kotiympäristössä, kotihoidon ja välimuotoisen asumisen työpaikalla, toiminta- ja työkeskuksessa, työpajalla, palvelukeskuksessa, kylpylässä, terveyskeskuksen vuodeosastolla, sairaalassa tai kuntoutumisyksikössä tai kuntoutumiseen liittyvässä kolmannen sektorin työpaikassa.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen AHOT menettely
Muuta tietoa