TEKNISEN SUUNNITTELUN PERUSTUTKINTO OPS 2015

Teknisen suunnittelun perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset ammatilliset perustiedot ja valmiudet toimia erilaisissa alan avustavissa työtehtävissä erilaisten työnantajien palveluk-sessa tai itsenäisenä yrittäjänä. Alan ammattilainen osaa teknisen suunnittelun mallintamisen, tuotemallien yhdistelyn ja siirtämisen, piirustusten ja dokumenttien tuottamisen ja ylläpitä-misen, erilaisten suunnitteluun liittyvien julkaisujen tekemisen, tuotteiden markkinoinnin ja mainonnan nykyteknologian tarjoamin keinoin. Tutkinnon suorittaneen työtehtäviin kuuluu myös asiakaspalvelu ja osallistuminen laitteiden ja ohjelmien ylläpitoon. Pääkaupunkiseudul-la alan tehtävissä korostuvat muuta maata suurempien yritysten ja virastojen sijainti alueella, jolloin on pystyttävä hallitsemaan järjestelmällisesti laajempia kokonaisuuksia.

Stadin ammattiopiston opetussuunnitelman yhteinen osa koskee kaikkia koulutusaloja ja tutkintoja. Se ohjaa kaikkea Stadin ammattiopistossa tapahtuvaa koulutus-, opetus- ja ohjaustoimintaa.

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma on kaikille koulutusaloille ja tutkinnoille yhteinen. Se kuvaa arvioinnin ja näyttöjen toteuttamisen periaatteet.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Stadin ammattiopiston kaikkien opetussuunnitelmien etusivu