6.2.3 Karttatyöskentely 5 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii karttatyöskentelyn periaatteet ja karttojen laatimiseen liittyvät säännöt ja piirustusmerkit. Opiskelija työskentelee tietokoneella ja laatii pieniä karttoja kuten asemakaavoja tai piirtää tiloja ja rakennuksia.

Työskennellessään opiskelija oppii lukemaan, vertailemaan ja laatimaan määräysten mukaisia karttoja, rakennus- ja tie- sekä katusuunnittelun suunnitelma-asiakirjoja.

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään
 • hakea ja kerätä lähtötiedot työtehtäväänsä
 • käyttää työssään erityyppisiä paikkatieto- ja cad-ohjelmia
 • laatia suunnitelma-asiakirjoja ja tietomalleja, joista tuottaa piirustuksia ja asiakirjoja noudattaen lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä, normeja, laatuvaatimuksia ja ohjeita
 • liittää suunnitelma-asiakirjoihin taulukot ja tekstit
 • käsitellä mittausaineistoja tarvittavaan muotoon sekä tehdä perustoimituksesta tulosteita, karttoja ja raportteja
 • korjata ja täydentää suunnitelma-asiakirjoja tilanteen mukaan
 • keskustella, välittää ja vaihtaa tietoja muiden ammattilaisten kanssa
 • arvioida omaa työsuoritustaan ja noudattaa aikatauluja sekä työaikoja
 • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla
 • luovuttaa työnsä sovitulla tavalla ja tilatussa muodossa
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita autocad-, archicad-, tekla-, inventor- ja revit-suunnitteluohjelmien perusteet.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan 2. jaksossa lähiopetustunneilla oppilaitoksessa. Opettaja ohjaa opiskelijoita itsenäiseen ja vastuulliseen työtapaan, jossa opiskelija tekee annetut tehtävät aikatauluja noudattaen.

Tutkinnon osassa hyödynnetään maanmittausalan opiskelijoiden laatimia tai itse laadittuja mittaustuloksia ja käytetään Microstation-ohjelmaa karttojen ja mallien luomiseen.

Suunnitelmien laadinnassa käytetään alan tietokoneohjelmia noudattaen alan voimassa olevia lakeja ja määräyksiä. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja.

Suunnitelma-asiakirjoja laaditaan yksin sekä ryhmissä ja valmiit työt esitellään ryhmälle. Jokainen opiskelija on vuorollaan ryhmän vetäjä.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan jatkuvasti sähköiseen muotoon.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
 Muuta tietoa Tutkinnon osaan liittyy oleellisesti mittaustietojen hyödyntäminen ja maanmittausalalla käytettävien ohjelmien hyödyntäminen.
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
 Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi