8.2 Teknisen suunnittelun perustutkinnon terveydentilavaatimukset