4.1.2 Putkistojen hitsaus 30 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opitaan tekemään LV-asennusten putkihitsausliitoksia hyväksyttävästi sekä kaasu- että kaarihitsauksella. Tutkinnon osa sisältää putkiasennuksen kannalta merkittävät asiat rakennustyömaan palo- ja työturvallisuudesta.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

  • suunnitella ja tehdä työnsä piirustusten ja työselitysten mukaisesti
  • käyttää turvallisesti asennuksissa käytettäviä käsityökaluja ja työvälineitä
  • tehdä LV-asennusten putkihitsauksessa hyväksyttäviä asentohitsaussaumoja kaasuhitsauksella
  • tehdä LV-asennusten putkihitsauksessa hyväksyttävää saumaa kaarihitsauksella (TIG-hitsaus tai puikkohitsaus)
  • käyttää materiaaleja ja lisäaineita taloudellisesti
  • noudattaa kaikissa töissä palo- ja työturvallisuusmääräyksiä
  • arvioida putkeen tehtyjen hitsausliitosten laatua
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opetus toteutetaan oppilaitoksessa luokkahuone- ja työsaliopetuksena.

Luokkahuoneopetus muodostuu luennoista sekä ohjattuna suoritettavista oppimistehtävistä, joihin sisältyy itsenäistä tiedon hankintaa ja raportointia.

Työsaliopetus muodostuu perustyökaluihin ja – hitsausmenetelmiin liittyvistä hitsausharjoituksista sekä työprosessin hallintaan liittyvistä putkiliitosten tekemisestä. Harjoitustyöt tehdään itsenäisesti.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osan opetukselle ei ole vaihtoehtoista suoritustapaa. Mikäli opiskelijan todennettavissa oleva, aikaisemmin hankittu osaaminen kattaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset, hän voi esittää tutkinnon osaa suoritettavaksi ammattiosaamisen näytöllä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Matematiikka, fysiikka.
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys
Tutkinnon osaan liittyy ns. sisäistä yrittäjyyttä työaika- ja materiaalimenekkien minimoinnin oppimisena.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi