TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO OPS 2015

Tekstiili- ja vaatetusalan koulutus Stadin ammattiopistossa antaa opiskelijoille perusvalmiudet toimia vaatetusalan erilaisissa tehtävissä. Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnon vaatetuksen osaamisalalla on neljä eri suuntautumisvaihtoehtoa: vaatetusompelija, vaatturi, modisti ja sisustusompelija.
Opinnoissa painottuvat tuotteen valmistamisen prosessi suunnittelusta ja kaavoituksesta valmiiseen tuotteeseen. Myös asiakaspalveluosaamisella, materiaalien hallinnalla ja yritteliäisyydellä on vahva rooli läpi opintojen.

Stadin ammattiopiston opetussuunnitelman yhteinen osa koskee kaikkia koulutusaloja ja tutkintoja. Se ohjaa kaikkea Stadin ammattiopistossa tapahtuvaa koulutus-, opetus- ja ohjaustoimintaa.

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma on kaikille koulutusaloille ja tutkinnoille yhteinen. Se kuvaa arvioinnin ja näyttöjen toteuttamisen periaatteet.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Stadin ammattiopiston kaikkien opetussuunnitelmien etusivu