2.2 Työssäoppiminen

Osa perustutkinnon vaatimasta ammattitaidosta opitaan oppilaitoksen ulkopuolella. Työssäoppiminen tarkoittaa työpaikoilla, aidossa työympäristössä tapahtuvaa oppimista. Ammatilliseen perustutkintoon sisältyy vähintään 30 osp työssäoppimista.

Työssäoppiminen on opetussuunnitelman ammattitaitovaatimusten mukaista tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua työpaikoilla. Opiskelijan työssäoppiminen ja näyttöjen toteuttaminen suunnitellaan opiskelijan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa laadittaessa. Työssäoppiminen perustuu kirjalliseen sopimukseen oppilaitoksen ja työnantajan kesken. Opiskelija osallistuu myös itse työssäoppimisjaksojen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Ammattiosaamisen näytöt suoritetaan tekstiili- ja vaatetusalalla pääsääntöisesti työssäoppisjaksolla. Ammattiosaamisen näytössä opiskelija osoittaa ammatillisen tutkinnon osan osaamisensa ja sitä työelämän arvioinnin.

Opiskelija voi rakentaa valinnaisista tutkinnon osista kokonaisuuksia, jolloin pidemmän työssäoppimisjakson aikana hän voi suorittaa kaksi, joskus jopa kolme tutkinnon osaa ja niihin sijoittuvaa ammattiosaamisen näyttöä.