3.3 Vaatetuksen osaamisalan vaatturin peruspolun tutkinnon osat

Vaatetuksen osaamisalan vaatturin suuntautumisvaihtoehtoon kuuluu peruspolulla tutkinnon osia 180 osp seuraavasti:

Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp:

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat:

Tekstiili- ja vaatetusalan perustehtävissä toimiminen

Vaatturiompelun perustehtävissä toimiminen

Vaatturityön ja asiakaspalvelun toteuttaminen

Vaatturin ammatillisen projektityön toteuttaminen

Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat:

Kaavoitus- ja sarjontatöissä toimiminen

Muotoilu- ja valmistustehtävissä toimiminen

Vaatetusalan erikoismateriaalien työstäminen

Myyntipalvelun toteuttaminen

Yritystoiminnan suunnittelu

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen

Yrityksessä toimiminen

Huippuosaajana toimiminen

Muodin alalla toimiminen

Stailauksen ja pukeutumisneuvonnan tehtävissä toimiminen

Vesipesulan tehtävissä toimiminen

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
Pakolliset 19 osp
Valinnaiset 16 osp

Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

AJOITUSKAAVIO VAATETUKSEN OSAAMISALAN VAATTURIN PERUSPOLKU, YO
AjoitusVaatturiYO