3.4 Vaatetuksen osaamisalan modistin peruspolun tutkinnon osat

Vaatetuksen osaamisalan modistin suuntautumisvaihtoehtoon kuuluu peruspolulla tutkinnon osia 180 osp seuraavasti:

Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp:

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat:

Tekstiili- ja vaatetusalan perustehtävissä toimiminen

Modistityön perustehtävissä toimiminen

Modistityön ja asiakaspalvelun toteuttaminen

Modistin projektityön toteuttaminen

Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat:

Kaavoitus- ja sarjontatöissä toimiminen

Muotoilu- ja valmistustehtävissä toimiminen

Vaatetusalan erikoismateriaalien työstäminen

Myyntipalvelun toteuttaminen

Yritystoiminnan suunnittelu

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen

Yrityksessä toimiminen

Huippuosaajana toimiminen

Muodin alalla toimiminen

Stailauksen ja pukeutumisneuvonnan tehtävissä toimiminen

Vesipesulan tehtävissä toimiminen

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
Pakolliset 19 osp
Valinnaiset 16 osp

Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

AJOITUSKAAVIO VAATETUKSEN OSAAMISALAN MODISTIN PERUSPOLKU, YO
AjoitusModistiYO