Tutkinnon osan arviointi

VAATETUSALAN ERIKOISTUOTTEIDEN TOTEUTTAMISEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Arviointitaulukko, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon osan osasta voidaan ennakkoon tunnustaa aikaisemmin hankittu osaaminen AHOT-menettelyllä, opiskelijan esittämillä todistuksilla, eTaidolla tai työnäytteillä.
Muuta tietoa