Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

VAATETUSALAN ERIKOISLAITTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN (15 osp)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Alan koneet ja laitteet Opiskelija oppii hyödyntämään uuden teknologian mukaisia erikoislaitteita.
Tuotesuunnittelu Opiskelija suunnittelee ja tuottaa asiakaslähtöisiä tuotekuvia.
Materiaalituntemus Opiskelija oppii laatimaan tuotteelle hoito-ohjeet.
Valmistus Opiskelija valmistaa tuotteita erikoislaitteita hyödyntäen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opiskelija arvioi omaa osaamistaan koko prosessin ajan sekä suorittaa vertaisarviointia. Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon.
Muuta tietoa

Tutkinnon osan arviointi