Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Ammattiala tutuksi Opiskelija osallistuu opintokäynteihin. Opiskelija tutustuu vaatetusalan työtehtäviin ja oppii seuraamaan tekstiili- ja vaatetusalan kehitystä.
Koneet ja laitteet Opiskelija käyttää työturvallisesti alansa yleisimpiä koneita ja laitteita sekä opettelee tekemään niille päivittäisen huollon.
Ergonomia Opiskelija ottaa työskentelyssään huomioon oikeat ompeluotteet sekä työasennot. Opiskelija oppii ensiavun perustaidot.
Materiaalituntemus Opiskelija tutustuu ja oppii tunnistamaan alansa yleisimmät materiaalit ja raaka-aineet sekä niiden rakenteet ja ominaisuudet. Lisäksi hän tulkitsee materiaalien hoito-ohjeita.
Tuotesuunnittelu Opiskelijalle tulee tutuksi piirtämisen työvälineet. Hän oppii tekemään tuotteesta tasokuvan ja ymmärtää mittasuhteita. Lisäksi opiskelija tutustuu tuotekorttiin.
Kaavoitus Opiskelija käyttää valmiskaavaa tai valmistaa yksinkertaisen perustuotteen kaavan. Hän lisää niihin kaavamerkinnät ja saumanvarat.
Yksinkertaisten tuotteiden valmistus Tuotteiden yksityiskohdat tulevat tutuksi erilaisia harjoituksia tekemällä. Opiskelija valmistaa yksinkertaisia perustuotteita työohjeiden mukaan. Opiskelijalle tulee tutuksi valmistuksen laatutavoitteet.
Tietotekniikka Opiskelija tutustuu laitteisiin, ohjelmiin ja sovelluksiin. Lisäksi opiskelija opettelee dokumentoimaan omaa oppimistaan eTaitoon ja oppii käyttämään oppilaitoksen verkko-oppimisympäristöä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opiskelija arvioi omaa osaamistaan koko prosessin ajan sekä harjoittelee vertaisarviointia. Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan eTaitoon.
Muuta tietoa

Tutkinnon osan arviointi