Tutkinnon osan arviointi

VAATETUSOMPELUN PERUSTEHTÄVISSÄ TOIMIMISEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Ennen oppimisen arviointikeskustelua opiskelija arvioi oppimistaan ja liittää itsearvioinnin eTaitoon.

OPH ePerusteet arviointi

Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon osan osasta voidaan ennakkoon tunnustaa aikaisemmin hankittu osaaminen AHOT-menettelyllä, opiskelijan esittämillä todistuksilla, eTaidolla tai työnäytteillä.
Muuta tietoa