Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

VAATEOMPELUN PERUSTEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN 

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Alan koneet ja laitteet Opiskelija opettelee käyttämään alansa erikoiskoneita ja – laitteita sekä opettelee tekemään niille päivittäisen huollon.
Ergonomia Opiskelija hyödyntää taukoliikuntaa.
Materiaalituntemus Opiskelija valitsee käyttötarkoitukseen sopivat materiaalit, ompelulangat ja lisätarvikkeet. Lisäksi hän oppii laatimaan ja valmistamaan tuotteisiin pesu- ja hoito-ohjeita etikettikonetta käyttäen.

Opiskelija tutustuu kestävän kehityksen merkitykseen tekstiilialalla.

Tuotesuunnittelu Opiskelija oppii tuottamaan valmistettavien tuotteiden kuvia erilaisia työtapoja ja välineitä käyttäen. Hän oppii kuvaamaan erilaisia materiaaleja. Lisäksi opiskelija tutustuu ihmisvartaloon ja sen mittasuhteisiin.
Kaavoitus ja leikkuu Opiskelija oppii ottamaan tarvittavat perusmitat asiakkaasta. Hän oppii piirtämään peruskaavoja tai valitsemaan oikean valmiskaavan ja tekemään niihin mitta- ja kuosittelumuutoksia. Opiskelija oppii lisäämään saumanvarat kaavoihin ja kaavaan tarvittavat kaavamerkinnät.
Valmistus Opiskelija suunnittelee työtään, tulkitsee ja piirtää toteutuskelpoisia rakennekuvia ja laatii työjärjestyksiä tekemistään tuotteista. Opiskelija valmistaa asiakkaille yksinkertaisia alaosia esim. hame ja housut tarkoituksenmukaisilla työtavoilla. Työskentelyssään hän käyttää oikeita työotteita ja hänelle tulee tutuksi valmistuksen laatutavoitteet. Lisäksi hän oppii tekemään korjausompelua asiakkaiden tuotteisiin.
Tietotekniikka Opiskelijalle tulee tutuksi mobiililaitteet, digikuvaus sekä skannaus oppilaitoksen laitteita ja ohjelmia käyttäen.
Opiskelija oppii käyttämään eTaitoa oman oppimisensa ja osaamisensa dokumentointiin ja tutustuu tekijänoikeuksiin. Mahdollisuus suorittaa

@-kortin moduuli: Laitteen ja tiedon hallinta

@-kortin moduuli: Esitysgrafiikka

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opiskelija arvioi omaa osaamistaan koko prosessin ajan sekä suorittaa vertaisarviointia. Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon.
Muuta tietoa

Tutkinnon osan arviointi