Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

VAATEOMPELUN AMMATILLISEN PROJEKTITYÖN TOTEUTTAMINEN 

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Projektissa toimiminen Opiskelija osallistuu projektityön suunnitteluun työryhmän jäsenenä. Opiskelija tekee projektisuunnitelman, jossa on projektin päätavoitteet ja aikataulu. Hän ymmärtää mallikappaleen merkityksen osana projektia.
Yrittäjyys Opiskelija hakee tietoa yrittäjyydestä ja tutustuu oman alansa yritystoimintaan. Hän perehtyy yrityksen tai organisaation tuotteiden vahvuuksiin ja kehittymismahdollisuuksiin. Opiskelija arvioi omia mahdollisuuksiaan toimia yrittäjänä sekä oman osaamisensa tuotteistamismahdollisuuksia.
Tuotesuunnittelu Opiskelija suunnittelee ja tuottaa tuotekuvia projektiin huomioiden materiaalit ja työtavat.
Hinnoittelu Opiskelija suunnittelee ja tuottaa tuotekuvia projektiin huomioiden materiaalit ja työtavat.
Hinnoittelu Opiskelija oppii hinnoittelemaan tuotteet huomioiden materiaali- ja työkustannukset. Opiskelija selvittää olemassa olevien tuotteiden ja palvelujen hintatasoa.
Kaavoitus ja leikkuu Opiskelija tekee projektityön kaavan. Hän osaa tehdä siitä leikkuukaavan sarjaleikkuuta varten. Hän tunnistaa sarjontakartan ja osaa kopioida siitä kaavoja. Opiskelija käyttää erilaisia leikkuuvälineitä työturvallisesti.
Valmistus Opiskelija valmistaa tuotteita yksittäin ja sarjassa. Hän viimeistelee tuotteet luovutuskuntoon ja toimittaa ne asiakkaalle. Opiskelija selvittää työtään koskevat laatuvaatimukset.
Tietotekniikka Opiskelija ymmärtää alan tietotekniikan eri mahdollisuuksia ja osaa hyödyntää niitä osana yritystoimintaa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opiskelija arvioi omaa osaamistaan koko prosessin ajan sekä suorittaa vertaisarviointia. Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon.
 Muuta tietoa

Tutkinnon osan arviointi