Tutkinnon osan arviointi

MODISTITYÖN PERUSTEHTÄVISSÄ TOIMIMISEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Ennen oppimisen arviointikeskustelua opiskelija arvioi oppimistaan ja liittää itsearvioinnin eTaitoon

OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko

Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon osan osasta voidaan ennakkoon tunnustaa aikaisemmin hankittu osaaminen AHOT-menettelyllä, opiskelijan esittämillä todistuksilla, eTaidolla tai työnäytteillä.
Muuta tietoa