Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet


MODISTITYÖN PERUSTEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Alan koneet ja laitteet Opiskelija opettelee käyttämään alansa erikoiskoneita ja – laitteita sekä tekemään niille päivittäisen huollon.
Ergonomia Opiskelija hyödyntää taukoliikuntaa.
Materiaalituntemus Opiskelija oppii valitsemaan käyttötarkoituksenmukaiset materiaalit, ompelulangat ja lisätarvikkeet sekä tunnistamaan tuki- ja vuorikankaat. Lisäksi hän oppii laatimaan sekä valmistamaan tuotteisiin pesu- ja hoito-ohjeet etikettikonetta käyttäen.

Opiskelija tutustuu huovutukseen työstäen luonnonkuituja.

Opiskelija tutustuu kestävän kehityksen merkitykseen tekstiilialalla.

Tuotesuunnittelu Opiskelija oppii tuottamaan valmistettavien tuotteiden kuvia erilaisia työtapoja ja välineitä käyttäen. Hän oppii kuvaamaan erilaisia materiaaleja. Lisäksi opiskelija tutustuu ihmisvartaloon ja sen mittasuhteisiin.
Asusteiden valmistus Opiskelija perehtyy modistialalla käytettäviin materiaaleihin ja valmistustekniikoihin. Hän valmistaa erilaisia asusteita valmiskaavoja käyttäen, niitä soveltaen sekä kaavoja itse valmistaen. Hän muotoilee asusteita tukkien avulla erilaisista materiaaleista esim. huopa ja kesäaineet. Opiskelija laatii itse työjärjestyksiä ja rakennekuvia tekemistään tuotteista.

Opiskelija tutustuu alan ammattisanastoon ja asusteiden käyttötarkoitukseen.

Somisteiden suunnittelu ja valmistus Opiskelija perehtyy alalla käytettäviin somistemateriaaleihin sekä somisteiden valmistustekniikoihin.
Asusteiden muodistaminen, huolto ja säilytys Opiskelija tutustuu eri materiaalien uudelleen muokattavuuteen. Hän valmistaa asusteen tai asusteita hyödyntäen uusiokäyttömateriaaleja.

Opiskelija tutustuu erilaisten asusteiden säilytykseen ja huoltoon. Hän laatii huolto-, säilytys- ja pesuohjeita tekemilleen tuotteille. Hän huoltaa asusteita mahdollisuuksien mukaan.

Tietotekniikka Opiskelijalle tulee tutuksi mobiililaitteet, digikuvaus sekä skannaus oppilaitoksen laitteita ja ohjelmia käyttäen.
Opiskelija oppii käyttämään eTaitoa oman oppimisensa ja osaamisensa dokumentointiin ja tutustuu tekijänoikeuksiin. Mahdollisuus suorittaa:

@-kortin moduuli: Laitteen ja tiedon hallinta

@-kortin moduuli: Esitysgrafiikka

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opiskelija arvioi omaa osaamistaan koko prosessin ajan sekä suorittaa vertaisarviointia. Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon.
Muuta tietoa