Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

ASUSTEIDEN SUUNNITTELU JA VALMISTUS 1

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Asiakaspalvelu Opiskelija tutustuu tuote- ja kuluttajasuojalain asettamiin vaatimuksiin omassa työskentelyssään.
Opiskelija oppii asiakaspalvelun ja kassatyöskentelyn perusteet tekstiili- ja vaatetusmyymälän näkökulmasta.
Vieras kieli, englanti Opiskelija oppii ammattisanastoa sekä harjoittelee asiakaspalvelutilanteita vieraalla kielellä.
Tuotesuunnittelu Opiskelija suunnittelee asiakkaan toiveita vastaavia tuotteita ja ottaa huomioon tuotteen käyttötarkoituksen sekä erilaisille kohderyhmille suunniteltujen tuotteiden vaatimuksia.
Opiskelija tekee tuotteesta selkeän kuvan käyttäen värejä
Materiaalituntemus Opiskelija valitsee tuotteisiin käyttökelpoisia materiaaleja
ja ottaa materiaaleja yhdistellessään huomioon niiden hoito- ja laatuominaisuudet. Hän laatii ja valmistaa pesu- ja hoito-ohjeita etikettikonetta käyttäen. Opiskelija harjoittelee materiaalien testausta ja tunnistamista.

Opiskelija tutustuu kankaanpainantaan ja värjäykseen työstäen luonnonkuiduista valmistettuja materiaaleja

Asusteiden valmistus Opiskelija perehtyy asiakaslähtöiseen työskentelyyn. Hän ottaa huomioon asiakkaan toiveet tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa sekä opettelee sovittamaan asusteita.

Opiskelija ottaa vastuuta työnsuunnittelusta ja ajankäytöstä sekä perehtyy materiaalien menekin ja kustannusten laskemiseen. Hän hinnoittelee tekemiään tuotteita.

 

Tietotekniikka Opiskelija hyödyntää mobiililaitteita, digikuvausta sekä skannausta, oppilaitoksen laitteita ja ohjelmia käyttäen.
Opiskelija dokumentoi oppimistaan eTaitoon

Mahdollisuus suorittaa:

@-kortin moduuli: Kuvankäsittely

Yrittäjyys Opiskelija oppii tuotteiden ja palveluiden hinnoittelun perusteet.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opiskelija arvioi omaa osaamistaan koko prosessin ajan sekä suorittaa vertaisarviointia. Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon.
Muuta tietoa

ASUSTEIDEN SUUNNITTELU JA VALMISTUS 2

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Vieras kieli, englanti Opiskelija harjoittelee asiakaspalvelutilanteita vieraalla kielellä. Hän opettelee työnhaun eri vaiheita
Vieras kieli, englanti Opiskelija oppii ammattisanastoa sekä harjoittelee asiakaspalvelutilanteita vieraalla kielellä.
Tuotesuunnittelu Opiskelija oppii tunnistamaan trendien ja tyylikausien piirteet, värit ja materiaalit sekä hyödyntämään tietoa suunnitellessaan tuotteita.
Materiaalituntemus Opiskelija syventyy tekokuiduista valmistettuihin materiaaleihin.
Asusteiden valmistus Opiskelija syventää tietoaan modistialan materiaaleista ja tekniikoista. Hän oppii soveltamaan tietoaan erilaisissa asiakastöissä. Asiakkaana voi olla esimerkiksi yksityisasiakas tai teatteri.

Opiskelija oppii tulkitsemaan kuvaa ja valmistamaan asusteen sen pohjalta. Hän oppii työskentelemään osana työryhmää ja ottamaan vastuuta omasta työskentelystään ja ajankäytöstä.

Tietotekniikka Opiskelija hyödyntää mobiililaitteita, digikuvausta sekä skannausta, oppilaitoksen laitteita ja ohjelmia käyttäen.
Opiskelija dokumentoi oppimistaan eTaitoon.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opiskelija arvioi omaa osaamistaan koko prosessin ajan sekä suorittaa vertaisarviointia. Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon.
Muuta tietoa

MODISTITYÖN JA ASIAKASPALVELUN TOTEUTTAMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Opiskelija hakeutuu vaatetusalan yritykseen, jossa hän oppii modistityön perusvalmistustekniikoita työpaikkaohjaajan ohjauksessa. Samalla opiskelija perehtyy vaatetusalan yritystoimintaan työssäoppimispaikan työympäristöön tutustuen. Työssäoppimisen laajuus on vähintään 15 osp.

Yhteydenpidossa hyödynnetään oppilaitoksen verkko-oppimisympäristöä, sosiaalista mediaa ja/tai eTaitoa.

Opiskelija suunnittelee ja suorittaa Modistityön perustehtävissä toimimisen näytön.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelija arvio tavoitteiden saavuttamista sekä omaa oppimistaan ja osaamistaan koko työssäoppimisen ajan sosiaalista mediaa ja/tai eTaitoa dokumentointialustana käyttäen. Opiskelija tekee näytön itsearvioinnin ennen arviointikeskustelua. Opettaja ohjaa ja seuraa työssäoppimista ja näyttöjä sekä vastaa työssäoppimisen ja näyttöjen arvioinnin yhteenvedosta.
Muuta tietoa

Tutkinnon osan arviointi