4.5.2 Verhojen valmistus- ja asennustehtävissä toimiminen 30 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Opiskelija oppii suunnittelemaan verhojen valmistusprosessin alusta loppuun asiakaslähtöisesti. Opiskelija piirtää valmistettavien verhojen kuvia, valitsee malleihin ja kohteeseen sopivat kankaat ja lisätarvikkeet. Opiskelija oppii ottamaan kohteesta tarvittavat mitat sekä laskemaan materiaalien menekit huomioiden erilaiset ripustusmahdollisuudet. Lisäksi opiskelija oppii kaavoittamaan, leikkaamaan ja valmistamaan verhoja. Opintojen aikana opiskelija oppii yhteistyötaitoja ja ajankäytön suunnittelua sekä perehtyy hinnoitteluun.

Opiskelija oppii ripustamaan verhot kohteeseen tai ohjeistamaan asiakasta verhojen ripustamisessa. Lisäksi hän osaa opastaa asiakasta verhojen huollossa sekä uudistaa ja korjata vanhoja verhoja.

Moduuli sisältää työssäoppimista 8 osp.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa
 • verhojen valmistusprosessin vaiheet
 • suunnitella verhoja käyttötarkoituksen, asiakkaan toiveiden ja kohteen tyylin mukaan
 • hyödyntää suunnittelussa erilaisia tietolähteitä
 • kuvata verhomallit asiakkaalle
 • valita materiaalin verhomallin ja kohteen mukaan
 • tulkita sisustuskangasmallin kirjallisen informaation
 • valita lisätarvikkeet
 • ottaa verhojen mitoituksessa huomioon ripustusmekanismit
 • ottaa kohteesta tarvittavat mitat sekä laskea materiaalien menekit
 • suunnitella verhojen valmistuksen ja valita työtavat
 • mitoittaa tai kaavoittaa verhot
 • leikata ja valmistaa verhoja
 • viimeistellä ja pakata verhot kuljetusta varten
 • ripustaa verhot kohteeseen tai neuvoa asiakasta verhojen ripustuksessa
 • ottaa huomioon erilaiset tekniset ripustusmahdollisuudet
 • opastaa asiakasta verhojen huollossa
 • uudistaa ja korjata vanhoja verhoja
 • ratkaista työssä eteen tulevia ongelmia
 • toimia ammattietiikan mukaisesti.
Kirijakso Opiskelija on suorittanut Tekstiili- ja vaatetusalan perustehtävissä toimiminen 15 osp tutkinnonosan sekä sisustustekstiilien valmistustehtävissä toimiminen 25 osp tai opiskelijan tulee hallita tarvittavia ompelutekniikan, kaavoituksen, materiaalituntemuksen, tuotesuunnittelun ja tietotekniikan tietoja ja taitoja.

Jos edeltävät tutkinnon osat tai muuten hankittu osaaminen eivät anna näitä valmiuksia, hänen tulee suorittaa kirijakso.

Tutkinnon osan sijoittuminen 1.vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksena yksilö- ja ryhmäopiskeluna oppilaitoksessa sekä vierailuina erilaisiin alan yrityksiin. Oppimisen tukena käytetään sosiaalista mediaa. Opetusmenetelmät ovat toiminnallisia ja opiskelijoiden erilaiset oppimistavat huomioon ottavia. Hankkeisiin ja projekteihin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan.

Opetuksessa hyödynnetään oppilaitoksen verkko-oppimisympäristöä. Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon.

Tutkinnonosaan sisältyy työssäoppimista 8 osp.
Tutkinnonosasta suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Esimerkiksi äidinkieli, ruotsi, englanti, matematiikka, yhteiskuntataidot, työelämätaidot, yrittäjyys ja yritystoiminta ja työkyvyn ylläpitäminen (ergonomia)
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: Opiskelija ratkaisee työssä tai työnetenemisessä havaitsemansa ongelmat

Vuorovaikutus ja yhteystyö: Opiskelija toimii luontevasti asiakaspalvelutilanteessa sekä mukautuu erilaisiin tilanteisiin ja erilaisten asiakkaiden palveluun

Ammattietiikka: Opiskelija noudattaa tehtyjä sopimuksia ja aikatauluja

Yrittäjyys Opiskelija tutustuu alan liiketoimintaan ja oppii toimimaan yrittäjähenkisesti.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi