Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

VERHOJEN VALMISTUS- JA ASENNUSTEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Asiakaspalvelu Opiskelija tutustuu tuote- ja kuluttajasuojalain asettamiin vaatimuksiin omassa työskentelyssään.
Opiskelija oppii asiakaspalvelun ja kassatyöskentelyn perusteet tekstiili- ja vaatetusmyymälän näkökulmasta.
Vieras kieli Opiskelija oppii ammattisanastoa sekä harjoittelee asiakaspalvelutilanteita vieraalla kielellä.
Tuotesuunnittelu Opiskelija osaa suunnitella verhoja asiakkaan toiveen mukaisesti, ottaen huomioon kohteen tyylin, mitat ja ripustusmekanismit. Opiskelija tekee verhoista selkeän kuvan käyttäen värejä sekä osaa hyödyntää lähteitä suunnittelussaan.
Materiaalituntemus Opiskelija tietää erilaisia verhojen ripustuskiskoja ja – tankoja. Opiskelija osaa valita oikeanlaiset verhomateriaalit ja lisätarvikkeet verhomallin ja – materiaalin sekä ripustusmekanismin mukaan. Opiskelija osaa huomioida verhojen kuviokohdistuksen, laskea materiaalikulutuksen sekä tulkita kangasmallin kirjallista informaatiota. Opiskelija harjoittelee materiaalien testausta ja tunnistamista tekokuitumateriaaleilla. Lisäksi opiskelijalle tulee tutuksi tekstiilien palosuojaus.
Mitoitus ja kaavoitus Opiskelija osaa ottaa kohteesta keskeisimmät mitat ja laskee verhoille oikeat mitat. Hän osaa lisätä verhoihin käytettävät työvarat sekä lisätarvikkeet. Opiskelija osaa piirtää kaavan sitä tarvitseville verhomalleille ja lisätä niihin saumanvarat.
Leikkuu ja valmistus Opiskelija osaa merkitä leikattavan verhon mitat kankaalle, sekä asetella kaavat langansuunnan mukaan. Lisäksi hän osaa leikata verhot ja merkitsee kappaleet valmistusta varten.

Opiskelija osaa valmistaa verhot suunniteltuja työvaroja noudattaen. Lisäksi hän osaa viimeistellä sekä ripustaa verhot paikoilleen. Opiskelija osaa myös esitellä asiakkaalle ripustusmekanismin kiinnitysohjeen sekä antaa asiakkaalle verhojen hoito-ohjeen kangasmallin ohjeen mukaisesti.

Uudistaminen ja korjausompelu Opiskelija osaa uudistaa ja korjata verhoja asiakkaan toiveiden mukaan esimerkiksi lyhentää verhoja.
Tietotekniikka Opiskelija hyödyntää mobiililaitteita, digikuvausta sekä skannausta, oppilaitoksen laitteita ja ohjelmia käyttäen.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan eTaitoon.

Yrittäjyys Opiskelija oppii tuotteiden ja palveluiden hinnoittelun perusteet.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opiskelija arvioi omaa osaamistaan koko prosessin ajan sekä suorittaa vertaisarviointia. Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon.
Muuta tietoa

VERHOJEN VALMISTUS- JA ASENNUSTEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Opiskelija hakeutuu sisustusalan yritykseen, jossa hän oppii sisustusompelun ja verhojen perusvalmistustekniikoita työpaikkaohjaajan ohjauksessa. Samalla opiskelija perehtyy sisustusalan yritystoimintaan työssäoppimispaikan työympäristöön tutustuen. Työssäoppimisen laajuus on vähintään 8 osp.
Yhteydenpidossa hyödynnetään oppilaitoksen verkko-oppimisympäristöä, sosiaalista mediaa ja/tai eTaitoa.

Opiskelija suunnittelee ja suorittaa Verhojen valmistus- ja asennustehtävissä toimimisen näytön.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelija arvio tavoitteiden saavuttamista sekä omaa oppimistaan ja osaamistaan koko työssäoppimisen ajan sosiaalista mediaa ja/tai eTaitoa dokumentointialustana käyttäen. Opiskelija pitää jatkuvaa yhteyttä opettajaan ja omaan ryhmäänsä. Opiskelija tekee näytöstä itsearvioinnin, ennen arviointikeskustelua. Opettaja ohjaa ja seuraa työssäoppimista ja näyttöjä sekä vastaa työssäoppimisen ja näyttöjen arvioinnin yhteenvedosta.
Muuta tietoa

Tutkinnon osan arviointi