Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

SISUSTUSTEKSTIILIEN AMMATILLISEN PROJEKTITYÖN JA ASIAKASPALVELUN TOTEUTTAMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Projektissa toimiminen Opiskelija selvittää asiakkaan kanssa projektin tavoitteet sekä osallistuu projektityön suunnitteluun työryhmän jäsenenä. Opiskelija tekee projektisuunnitelman, jossa on projektin päätavoitteet ja aikataulu. Hän ymmärtää mallikappaleen merkityksen osana projektia.
Yrittäjyys Opiskelija hakee tietoa yrittäjyydestä ja tutustuu oman alansa yritystoimintaan. Hän perehtyy yrityksen tai organisaation tuotteiden vahvuuksiin ja kehittymismahdollisuuksiin. Opiskelija arvioi omia mahdollisuuksiaan toimia yrittäjänä sekä oman osaamisensa tuotteistamismahdollisuuksia.

Opiskelija selvittää oman ammattialansa yleisen yritystoiminnan rakenteet sekä selvittää tyypillisiä yhteistyökumppaneita.

Tuotesuunnittelu Opiskelija suunnittelee ja tuottaa tuotekuvin asiakkaan tyylin ja toiveiden mukaisia vaihtoehtoja. Suunnittelussa hän osaa ottaa huomioon tyylikaudet sekä trendit. Projektin tuotteiden suunnittelussa huomioidaan materiaalit ja työtavat sekä palosuojamääräykset.
Hinnoittelu Opiskelija osaa laskea projektin tuotteiden materiaalikulutukset ja antaa asiakkaalle tiedot materiaalien määrästä sekä laadusta. Opiskelija selvittää olemassa olevien tuotteiden ja palvelujen hintatasoa. Lisäksi hän oppii hinnoittelemaan tuotteet huomioiden materiaali- ja työkustannukset.
Kaavoitus ja leikkuu Opiskelija tekee projektin sisustustuotteista kaavat ja osaa mitoittaa ne valitsemiensa työtapojen mukaisesti. Hän osaa leikata tuotteet taloudellisesti leikkuuvälineitä työturvallisesti käyttäen. Lisäksi hän osaa tarpeen vaatiessa tulkita työohjeita tai mallikappaletta.
Valmistus Opiskelija valmistaa sisustustekstiilikokonaisuuden tuotteet laatukriteerien mukaisesti annetussa aikataulussa. Hän viimeistelee tuotteet luovutuskuntoon ja toimittaa ne asiakkaalle.
Uudistaminen ja korjausompelu Opiskelija osaa uudistaa ja korjata verhoja asiakkaan toiveiden mukaan esimerkiksi lyhentää verhoja.
Tietotekniikka Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opiskelija arvioi omaa osaamistaan koko prosessin ajan sekä suorittaa vertaisarviointia. Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opiskelija arvioi omaa osaamistaan koko prosessin ajan sekä suorittaa vertaisarviointia. Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon.
Muuta tietoa

SISUSTUSTEKSTIILIEN AMMATILLISEN PROJEKTITYÖN JA ASIAKASPALVELUN TOTEUTTAMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Opiskelija hakeutuu sisustusalan yritykseen, jossa hän oppii projektityöskentelyä sekä asiakaspalvelua työpaikkaohjaajan ohjauksessa. Samalla opiskelija perehtyy sisustusalan yritystoimintaan työssäoppimispaikan työympäristöön tutustuen. Työssäoppimisen laajuus on vähintään 7 osp.

Yhteydenpidossa hyödynnetään oppilaitoksen verkko-oppimisympäristöä, sosiaalista mediaa ja/tai eTaitoa.

Opiskelijalla on mahdollisuus suunnitella ja suorittaa Sisustustekstiilien ammatillisen projektityön ja asiakaspalvelun toteuttamisen näytön.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelija arvio tavoitteiden saavuttamista sekä omaa oppimistaan ja osaamistaan koko työssäoppimisen ajan sosiaalista mediaa ja/tai eTaitoa dokumentointialustana käyttäen. Opiskelija pitää jatkuvaa yhteyttä opettajaan ja omaan ryhmäänsä. Opiskelija tekee näytöstä itsearvioinnin ennen arviointikeskustelua. Opettaja ohjaa ja seuraa työssäoppimista ja näyttöjä sekä vastaa työssäoppimisen ja näyttöjen arvioinnin yhteenvedosta.
Muuta tietoa

Tutkinnon osan arviointi