Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

VESIPESULAN TEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN (15 osp)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Vesipesuprosessin hallinta Opiskelija oppii suoriutumaan vesipesulan yleisimmistä tehtävistä.
Pyykin vastaanotto, merkkaus ja lajittelu Opiskelija oppii työskentelemään pyykin vastaanottotehtävissä ja tarkistamaan, että tekstiileissä on asianmukaiset merkkaukset. Opiskelija oppii lajittelemaan tekstiilit hoito-ohjeiden perusteella
Työskentelyhygieniasta huolehtiminen Opiskelija oppii ottamaan työssään huomioon tilojen puhtaustasovaatimukset sekä huolehtimaan käsihygieniasta.
Pesu yksikkökoneella Opiskelija oppii pesemään erilaisia tekstiilejä yksikkökoneella ja käyttämään erilaisia pesuohjelmia. Hän oppii valitsemaan ja annostelemaan pesukemikaaleja ohjeiden mukaisesti sekä poistamaan yksittäisiä tahroja, valitsemaan oikean pesuohjelman ja -aineen tahraisille tekstiileille.
Jälkikäsittely Opiskelija oppii valitsemaan tekstiileille oikean jälkikäsittelytavan sekä työskentelemään mankelilla.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opiskelija arvioi omaa osaamistaan koko prosessin ajan sekä suorittaa vertaisarviointia. Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan eTaitoon.
Muuta tietoa

Tutkinnon osan arviointi