Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

MUOTOILU- JA VALMISTUSTEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN (15 osp)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Materiaalituntemus Opiskelija oppii miten erilaiset materiaalit muokkautuvat. Hän ymmärtää muotoprässäyksen ja höyryn vaikutuksen tuotteen lopullista muotoa haettaessa.
Valmistus Opiskelija oppii suunnittelemaan muotoiltavan tuotteen työn kulkua. Hän tekee erilaisia muotoilukokeiluja eri materiaaleista. Opiskelija muotoilee tuotteita ja niiden osia sekä valmistaa niistä tarvittaessa kaavan.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opiskelija arvioi omaa osaamistaan koko prosessin ajan sekä suorittaa vertaisarviointia. Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon.
Muuta tietoa

Tutkinnon osan arviointi