Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

VAATETUSALAN ERIKOISMATERIAALIEN TYÖSTÄMINEN (15 osp)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Koneet ja laitteet Opiskelija oppii valitsemaan erikoismateriaaleille sopivia koneita ja laitteita.
Materiaalituntemus Opiskelija selvittää erikoismateriaalien ominaisuuksia ja ekologisuutta. Opiskelija tutustuu erikoismateriaalien hoito-ominaisuuksiin ja tekee valmistettavan tuotteen hoito-ohjeen.
Valmistus Opiskelija oppii suunnittelemaan ja valmistamaan tuotteen erikoismateriaaleista. Hän oppii yhdistelemään erikoismateriaaleja toisiin materiaaleihin ja valitsemaan tuotteeseen sopivat lisätarvikkeet. Opiskelija tekee erilaisia materiaali- ja menetelmäkokeiluja.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opiskelija arvioi omaa osaamistaan koko prosessin ajan sekä suorittaa vertaisarviointia. Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon.
Muuta tietoa