Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

MYYNTIPALVELUN TOTEUTTAMINEN (15 osp)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Myyntityön aputehtävien hallinta Opiskelija oppii hyllyttämään ja hälyttämään tuotteita sekä ylläpitämään myymälän siisteyttä.
Asiakaspalvelu Opiskelija oppii palvelemaan asiakasta kohteliaasti sekä osaa soveltaa asiakkaan antamaa tietoa käyttötarkoituksen määrittämisessä, sekä löytää asiakkaalle oikean koon.
Somistus tai esillepano Opiskelija oppii tekemään annettujen ohjeiden mukaan somistuksia ja/tai esillepanoja.
Tuotetietouden hallinta Opiskelija oppii löytämään tuotteesta tuotetiedon ja tunnistamaan tuotteessa olevat hoito-ohjesymbolit.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opiskelija arvioi omaa osaamistaan koko prosessin ajan sekä suorittaa vertaisarviointia. Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon.
Muuta tietoa