Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

YRITYSTOIMINNAN SUUNNITTELU (15 osp)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Yrittäjyys Opiskelija arvioi oman osaamisensa tuotteistamista ja markkinoilla olevaa liiketoimintamahdollisuutta sekä laatii yritykselle liiketoimintasuunnitelman. Hän seuraa liiketoimintantasuunnitelmansa onnistumista ja tekee tarvittavia korjaustoimenpiteitä. Opiskelija toimii yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa.
Tuotesuunnittelu Opiskelija suunnittelee liikeidean mukaiset tuotteet ja/tai palvelut sekä tuote- ja hintamerkit mallikappalevaiheeseen. Opiskelija laatii työohjeet mallikappaleiden valmistusta ja/tai tarjottavia palveluja varten.
Materiaalituntemus Opiskelija kartoittaa ja hankkii tarvitsemansa materiaalit liikeideansa mukaisesti. Opiskelija laatii ja valmistaa tuotteisiin pesu- ja hoito-ohjeita etikettikonetta käyttäen.
Kaavoitus ja leikkuu Opiskelija kaavoittaa mallikappaleita tai tuotteita suunnitelmien mukaisesti.
Valmistus Opiskelija valmistaa mallikappaleita ja myytäviä tuotteita työohjeiden mukaisesti.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opiskelija arvioi omaa osaamistaan koko prosessin ajan sekä suorittaa vertaisarviointia. Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon.
Muuta tietoa