Tutkinnon osan toimintakokonaisuus

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN (5 osp)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön suunnittelu Opiskelija oppii suunnittelemaan ja tavoitteellistamaan työssäoppimisjaksojaan sekä ammattiosaamisen näyttöjään, tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset sekä arvioinninkriteerit huomioiden.
Opiskelijan ohjaaminen Opiskelija oppii perehdyttämään muita opiskelijoita työssäoppimiseen ja ammattiosaamisen näyttöjen tavoitteisiin sekä työpaikalla ammattiosaamisen näyttöihin soveltuviin työtehtäviin.
Opiskelijan arviointi Opiskelija oppii itsearvioinnin kautta vastaanottamaan ja antamaan palautetta työtehtävistä sekä itsearvioimaan työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjä sovittujen arvioinnin kohteiden ja kriteereiden mukaan.
Oman alan työelämän ja ammatillisen koulutuksen tunteminen Opiskelija pystyy esittelemään alansa työ- ja koulutusmahdollisuuksia ja oppii tunnistamaan työssäoppimisjaksolla opiskeltavat asiat sekä ammattiosaamisen näytöillä arvioitavan osaamisen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opiskelija arvioi omaa osaamistaan koko prosessin ajan sekä harjoittelee vertaisarviointia. Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan eTaitoon.
Muuta tietoa

Tutkinnon osan arviointi