Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN (15 osp)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työn suunnittelu Opiskelija oppii asettamaan tavoitteensa ja suunnittelemaan oman työnsä ja aikataulun realistiseksi ja toteuttamiskelpoiseksi huomioiden korkeat laatuvaatimukset.
Työmenetelmät ja työvälineet Opiskelija oppii käyttämään omatoimisesti työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja muuttuvissa työympäristön tilanteissa.
Laadukas ja kestävän kehityksen mukainen toiminta Opiskelija oppii toimimaan yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti sekä kehittämään omaa osaamistaan ja työtapojaan.
Kustannustehokas ja tuloksellinen toiminta Opiskelija oppii toimimaan aika ja muut käytettävissä olevat resurssit huomioiden kustannustehokkaasti ja tuloksellisesti ja sopeutuu muutoksiin.
Tiedon hallinta Opiskelija oppii hankkimaan ja käyttämään työssä tarvittavaa tietoa.
Työn arviointi Opiskelija oppii arvioimaan työnsä onnistumista.
Muuta tietoa