Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

MUODIN ALALLA TOIMIMINEN (15 osp)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Muotiala tutuksi Opiskelija osallistuu opintokäynteihin. Tutustuu muodin alan historiaan ja työtehtäviin. Oppii seuraamaan muoti- ja vaatetusalaa eri kanavia ja työvälineitä hyödyntäen. Opiskelija oppii verkostoitumista ja osallistuu muotialan tilaisuuksiin.
Myynti ja markkinointi Opiskelija oppii myynti- ja asiakaspalvelutaitoja, markkinoinnin perusteet sekä visuaalisen markkinoinnin suunnittelun käsitteet, työvälineet ja toimintatavat, kaupallista tuoteasettelua sekä somistamista.
Materiaalituntemus Opiskelija syventää tietoa materiaalien kauppanimistä ja hoito-ohjeista.
Projektityö Opiskelija oppii projektien suunnittelun, aikatauluttamisen ja hinnoittelun. Opiskelija osallistuu erilaisiin muotialan projekteihin.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opiskelija arvioi omaa osaamistaan koko prosessin ajan sekä suorittaa vertaisarviointia. Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon.
Muuta tietoa

Tutkinnon osan arviointi