4.6.1 Kaavoitus- ja sarjontatöissä toimiminen 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii piirtämään peruskaavoja tekemiensä laskelmien pohjalta ja kuosittelemaan niiden pohjalta vaatteita. Hän oppii valmistamaan mallikappaleen tarkistaakseen kuosittelun onnistumisen ja sarjoo tarvittaessa kaavan eri kokoon.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • ottaa mitat asiakkaalta
 • tehdä laskelmat peruskaavan piirtämistä varten
 • piirtää peruskaavoja eri käyttötarkoituksiin erilaisin väljyysvaroin
 • piirtää peruskaavan varastosuuruusmitoilla tai henkilökohtaisilla mitoilla
 • muokata peruskaavaa toiseen käyttötarkoitukseen
 • kuositella monentyyppisiä malleja eri käyttötarkoituksiin
 • kuositella vaatteita erilaisille vartalotyypeille
 • nähdä vaatteen mittasuhteet ja yksityiskohtien paikat
 • muokata aiemmasta kuosittelusta uuden mallin/tuotteen
 • hyödyntää sovitusta kaavan muokkaamiseen
 • sarjoa kaavaa eri kokoihin
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita kaavoituksen, kuosittelun ja tietotekniikan tietoja ja taitoja.

Jos edeltävät tutkinnon osat tai muuten hankittu osaaminen eivät anna näitä valmiuksia, hänen tulee suorittaa kirijakso.

Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuonna tai/ja 3.vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksena yksilö- ja ryhmäopiskeluna oppilaitoksessa sekä vierailuina erilaisiin alan yrityksiin. Oppimisen tukena käytetään sosiaalista mediaa. Opetusmenetelmät ovat toiminnallisia ja opiskelijoiden erilaiset oppimistavat huomioon ottavia..

Opetuksessa hyödynnetään oppilaitoksen verkko-oppimisympäristöä. Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon.

Tutkinnon osasta suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Esimerkiksi Tieto- ja viestintätekniikka, äidinkieli, psykologia, englanti, ruotsi, työkyvyn ylläpito.
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: Tiedonhankinta ja oman oppimisen arviointi.

Yrittäjyys
Syvennetään yrittäjämäistä tapaa tehdä töitä (aktiivisuutta, yritteliäisyyttä, luovuutta, sinnikkyyttä ja vastuunottoa).

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi