Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

KAAVOITUS- JA SARJONTATÖISSÄ TOIMIMINEN (15 osp)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Peruskaavan piirtäminen Opiskelija oppii ottamaan asiakkaalta tarvittavat mitat ja tekemään laskelmat kaavan piirtämistä varten. Hän oppii piirtämään erilaisia peruskaavoja ja tekemään niihin perusmuutoksia asiakkaan mittojen pohjalta.
Kuosittelu Opiskelija oppii kuosittelemaan peruskaavoista erilaisia malleja ottaen huomioon vaatteen käyttötarkoituksen, materiaalin käyttäytymisen ja valmistustavat. Opiskelija osaa käyttää hyödykseen saamiaan kuositteluohjeita sekä osaa muuttaa kaavaa sovitusmuutosten mukaan.
Sarjonta Opiskelija tutustuu sarjonnan periaatteeseen ja hyödyntää sarjonnassa alakohtaista tietotekniikkaa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opiskelija arvioi omaa osaamistaan koko prosessin ajan sekä suorittaa vertaisarviointia. Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon.
Muuta tietoa