Pakolliset osaamistavoitteet

MATEMATIIKKA, PAKOLLISET (3 osp)

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tekstiili- ja vaatetusalan matematiikan perustiedot ja -taidot
Peruslaskutoimituksien toteuttaminen sekä mittayksiköiden muuntaminen Opiskelija harjoittelee erilaisten lukujen (desimaali-, murto ja prosenttilukujen) soveltamista vaatetusalaan liittyvien työtehtävien ohjeistuksissa. Opiskelija soveltaa peruslaskutoimituksia menekkilaskelmissa. Opiskelija käyttää erilaisia mittayksiköitä vaatetusalaan liittyvissä työtehtävissä ja muuntaa mittayksiköt järkeviksi.
Matemaattisten tulosten oikeellisuuden varmistaminen Opiskelija arvioi laskelmiensa oikeellisuutta ja suuruusluokkaa vertailemalla laskujen tuloksia käytännön mittatuloksiin sekä tekee tarkistuslaskelmia huomatessaan epäloogisuuksia.
Laskimen ja muiden apuvälineiden käyttäminen Opiskelija käyttää laskutehtäviä tehdessään monipuolisesti laskinta vaatetusalaan liittyvien matemaattisten ongelmien ratkaisussa.
Prosenttilaskujen sovellukset tekstiili- ja vaatetusalalla
Prosenttilaskujen toteuttaminen Opiskelija harjoittelee vaatetusalaan liittyviä prosenttilaskuja.
Matemaattisten tulosten oikeellisuuden varmistaminen Opiskelija arvioi laskelmiensa oikeellisuutta ja suuruusluokkaa vertailemalla laskujen tuloksia käytännön mittatuloksiin sekä tekee tarkistuslaskelmia huomatessaan epäloogisuuksia.
Laskimen ja muiden apuvälineiden käyttäminen Opiskelija käyttää laskutehtäviä tehdessään monipuolisesti laskinta vaatetusalaan liittyvien matemaattisten ongelmien ratkaisussa.
Tekstiili- ja vaatetusalan matemaattisten ongelmien ratkaiseminen
Matemaattisten ongelmien ratkaiseminen Opiskelija hyödyntää matemaattisia menetelmiä vaatetusalaan liittyvien työtehtävien matemaattisten ongelmien ratkaisuissa. Opiskelija arvioi matemaattisten menetelmien sopivuutta ratkaistavaan ongelmaan.
Pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen, geometrian soveltaminen Opiskelija harjoittelee pinta-ala- ja tilavuuslaskutoimitusten laskemista käytännön työtehtävien ongelmien kautta.
Matemaattisten tulosten oikeellisuuden varmistaminen Opiskelija arvioi laskelmiensa oikeellisuutta ja suuruusluokkaa vertailemalla laskujen tuloksia käytännön mittatuloksiin sekä tekee tarkistuslaskelmia huomatessaan epäloogisuuksia.
Laskimen ja muiden apuvälineiden käyttäminen Opiskelija käyttää laskutehtäviä tehdessään monipuolisesti laskinta vaatetusalaan liittyvien matemaattisten ongelmien ratkaisussa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijoita etsimään tietoa sekä tekemään havaintoja, mittauksia, laskelmia ja johtopäätöksiä. Opettaja auttaa opiskelijaa hahmottamaan suuruusluokkia sekä arvioimaan laskelmien realistisuutta. Opettaja antaa tarvittavaa opetusta, jotta opiskelija saavuttaa asetetut oppimistavoitteet.
Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan vaatetusalalla tarvittavaa matematiikan osaamista käytännön ongelmissa toimimisen ja kirjallisten tuotosten perusteella yhdessä opiskelijan kanssa.
Opettaja arvioi opiskelijan matemaattista osaamista opiskelijan oppimistehtävissä. Tehtävät voivat olla laskuja, soveltavia laskutehtäviä tai mittaustehtäviä.

OPH ePerusteet Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen arviointi

Muuta tietoa Suoritetaan ensimmäisenä, toisena ja/tai kolmantena vuotena.