5.4.6 Tutkinnon osan arviointi

SOSIAALISEN JA KULTTUURISEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit  Jokaisessa suoritetussa tutkinnon osan pakollisessa ja valinnaisessa osa-alueessa osaaminen arvioidaan erikseen asteikolla 1–3 OPH:n tutkinnon perusteiden osaamistavoitteiden mukaisesti. OPH ePerusteet Sosiaalisen ja kulttuurisen osaamisen arviointi.

Arviointi perustuu opiskelijan osaamiseen tutkinnon perusteissa esitettyjen arviointikriteerien mukaisesti. Jos valinnaisista opinnoista on laadittu Stadin ammattiopistossa tutkinnon perusteista poikkeavia valinnaisia opintoja, osaamisen arviointi perustuu näihin osa-alueisiin laadittuihin arviointitaulukoihin.

Tutkinnon osan kokonaisarviointi perustuu osa-alueiden arviointiin. Arvioinnissa huomioidaan tutkinnon osan jokaisen osa-alueen arvioitu osaaminen. Arviointi painottuu osaamispistemäärän mukaan. Kokonaisuus voi rakentua tuntitehtävistä, suullisista harjoituksista, portfolioprojekteista, opiskelijoiden valmistamista esitelmistä, verkkotyöskentelystä jne. opettajan valintojen mukaan.

Kokonaisarvioinnista päättävät eri osa-alueiden opettajat yhdessä.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan on mahdollisuus hakea aikaisemmin hankkimansa osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osaksi tutkintoaan. Tutkinnon osan opintojen osaamista tunnustetaan jossain muussa toisen asteen oppilaitoksessa aikaisemmin suoritetuista opinnoista. Osaamisen tunnustamisessa opiskelijan osaamista verrataan Stadin ammattiopiston opetussuunnitelmissa kirjattuihin osaamistavoitteisiin. Osaamisen tunnustaa tutkinnon osan osa-alueen opettaja. Lukion kursseista osaamista tunnustetaan seuraavasti:

Taide ja kulttuuri

Osaamisen tunnustamisessa seuraavista lukion kursseista Minä, kuva ja kulttuuri (KU1), Ympäristö, paikka ja tila (KU2), Musiikki ja minä (MU1) ja Moniääninen Suomi (MU2), yhteensä kaksi kurssia vastaavat tavoitteiltaan
Taide ja kulttuuri -osa-alueen osaamistavoitteita (3 osp).

Psykologia

Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssi Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus (PS1) vastaa tavoitteiltaan yhden osaamispisteen (1 osp) laajuista osaa Psykologia-osa-alueen tavoitteista. Jos opiskelija on suorittanut edellisen lisäksi Ihmisen psyykkinen kehitys (PS2), Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta (PS4) ja Persoonallisuus ja mielenterveys (PS5), ne yhdessä vastaavat tavoitteiltaan koko Psykologia-osa-alueen tavoitteita.

Muuta tietoa Taiteen ja kulttuurin osaamisen tunnistamiseen sopivat myös taiteen perusopetuksessa tehdyt opinnot. Niiden osp-laajuus määritellään opintotodistuksen perusteella

Tutkinnon osan opintoja on mahdollista sisällyttää myös Sosiaalisen ja kulttuurisen osaamisen tutkinnon osaan (3.4) ja Vapaasti valittaviin tutkinnon osiin (4.3). Tällöin osa-alueet arvioidaan Sosiaalisen ja kulttuurisen osaamisen tutkinnon osan ja Vapaasti valittavien tutkinnon osien paikalle.