5.4.3 Etiikka

Tekstiili- ja vaatetusalan suuntautumisvaihtoehtojen peruspoluilla ei tarjota Etiikan opintoja.