6 Vapaasti valittavat tutkinnon osat

Vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää: