8.2 Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnon terveydentilavaatimukset

Tekstiili- ja vaatetusalalla sekä alan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden.