8.3 Paikallisesti tarjottavien tutkinnon osien arviointitaulukot

Yleisen tason arviointikriteerejä käytetään paikallisesti tarjottavien tutkinnon osien arvioinnissa.
Arviointitaulukko