1.1 Ammattialan kuvaus

Tieto- ja tietoliikenneala vastaa yhteiskunnan ja yritysten toimintoja tukevien tieto- ja tietoliikennejärjestelmien rakentamisesta, ylläpidosta ja niiden laadukkaasta toiminnasta. Alan innovaatiot valtaavat yhä uusia alueita. Eri palvelualoille suunnatut sovellukset vaikuttavat kaikkien kansalaisten elämään ja sen laatuun.

Alan laitteistot ovat pääasiallisesti sähkötoimisia ja siten turvallisuutta tulee korostaa niin alalla työskentelevien kuin alan laitteistoja käyttävien henkilöiden osalta. Tieto- ja tietoliikennealan ammattilaiset työskentelevät teknologian alueella, jossa laitteistojen ja toimintojen kehittyminen on nopeaa. Nopea uudistuminen vaatii alalla työskenteleviltä jatkuvaa itsenä kehittämistä.

Alan nopea globalisoituminen edellyttää teknologiaan liittyvän osaamisen kehittämisen lisäksi myös kielitaidon kehittämistä. Alan ammattikieli on englanti ja lähes kaikki, myös Suomessa tuotettujen laitteiden ja palveluiden dokumentointi, ovat englanninkielisiä.

Pääkaupunkiseudulla alan tehtävissä korostuvat muuta maata suurempien yritysten ja virastojen sijainti alueella, jolloin on pystyttävä hallitsemaan järjestelmällisesti laajempia kokonaisuuksia. Tämä on otettu huomioon opetussuunnitelman paikallisesti tarjottavissa ja vapaasti valittavissa tutkinnon osissa.