3.1 Tutkinnon rakenne

Ammatillisen perustutkinnon kokonaislaajuus on 180 osaamispistettä (osp). Opinnot jakautuvat alla olevan kuvan mukaisesti ammatillisiin, yhteisiin sekä vapaasti valittaviin tutkinnon osiin.

Tutkinnon rakenne_OIKEA