3.3 ICT-asentajan (palvelimet) peruspolun tutkinnon osat

Palvelinpainotteisen ICT-asentajan opintoihin kuuluu peruspolulla tutkinnon osia 180 osp seuraavasti:

Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp:

Pakollinen ammatillinen tutkinnon osa, Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät, 45 osp
Pakollinen ammatillinen tutkinnon osa, Tietokone- ja tietoliikenneasennukset, 30 osp
Valinnainen ammatillinen tutkinnon osa, WWW-ohjelmointi tai Laitetekniikka, 15 osp
Valinnainen ammatillinen tutkinnon osa, Tietoliikenne, 15 osp
Valinnainen ammatillinen tutkinnon osa, Palvelinjärjestelmät ja projektityöt, 30 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Pakolliset 19 osp
Valinnaiset 16 osp

Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

itasentaja