3.5 ICT-asentajan (kaksoistutkinto) peruspolun tutkinnon osat

Kaksoistutkinnon suorittavan ICT-asentajan opintoihin kuuluu peruspolulla tutkinnon osia seuraavasti:

Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp:

Pakollinen ammatillinen tutkinnon osa, Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät, 45 osp
Pakollinen ammatillinen tutkinnon osa, Tietokone- ja tietoliikenneasennukset, 30 osp
Valinnainen ammatillinen tutkinnon osa, Tietotekniset järjestelmät, 15 osp
Valinnainen ammatillinen tutkinnon osa, Palvelinjärjestelmät ja projektityöt, 30 osp
Valinnainen ammatillinen tutkinnon osa, Lukio-opintoja, 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
Yhteisten aineiden opintoja, 6 osp
Lukio-opintoja, 29 osp

Vapaasti valittavat tutkinnon osat 3 osp
Vapaasti valittavia opintoja 3 osp
Lukio-opintoja 7 osp
itas2tut