Tutkinnon osan arviointi

ELEKTRONIIKAN JA ICT:N PERUSTEHTÄVIEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Tutkinnon osaan kuuluu kaksi osanäyttöä, joissa ensimmäisessä rakennetaan analoginen elektroniikkapiiri ja toisessa asennetaan tietokone ja/tai rakennetaan sulautettu piiri.

Ammattiosaamisen näyttö

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan aiemmin muualla hankkima osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan AHOT-menettelyllä.
Muuta tietoa