Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU NELJÄÄN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

ANALOGIAPIIRIEN RAKENTAMINEN (12 osp)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Sähköiset perussuureet ja niiden mittaaminen Opiskelija tekee tasavirtapiirien sähköisiin perussuureisiin ja lakeihin liittyviä laskuharjoituksia sekä mittaa erilaisten kytkentöjen toimintaa yleismittarilla.
Vaihtovirtapiirien toiminta ja mittaaminen Opiskelija tekee vaihtovirtapiirien sähköisiin perussuureisiin ja lakeihin liittyviä laskuharjoituksia sekä mittaa erilaisten kytkentöjen toimintaa käyttäen yleismittaria, signaaligeneraattoria ja oskilloskooppia.
Elektroniikkapiirien rakentaminen Opiskelija tutustuu analogisiin elektroniikkapiireihin ja niiden rakenneosiin. Opiskelija käyttää erilaisia työvälineitä ja työtapoja. Opiskelija simuloi, rakentaa ja mittaa erilaisia analogisia peruspiirejä. Opiskelija laatii dokumentin rakentamastaan elektroniikkapiiristä sekä sen mittauksista.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa ratkaisemaan sekä mittaamaan sähköisiä perussuureita sekä tasavirta- että vaihtovirtapiireistä. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa opiskelijaa käyttämään tarvittavia mittalaitteita ja työvälineitä elektronisen piirin rakentamiseen. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä.

Opiskelija arvioi itse oman osaamisensa kehittymistä.

Muuta tietoa Integroitavat yhteiset aineet: Matematiikan perustaidot 1 osp, Ongelmanratkaisu työtehtävissä 2 osp.

SULAUTETUN PIIRIN RAKENTAMINEN (11 osp)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Vahvistimen rakentaminen ja mittaaminen Opiskelija ymmärtää erilaisten puolijohdekomponenttien toiminnan. Opiskelija simuloi, rakentaa ja mittaa erilaisia piirejä ohjatusti.
Sulautetun piirin rakentaminen Opiskelija omaksuu digitaalisten ja sulautetun elektroniikan piirien toiminnan ja niiden rakenneosien periaatteet. Opiskelija rakentaa mikrokontrolleriin liitytettävän elektronisen piirin sekä testaa piirin toiminnan.
Sulautetun piirin ohjelmointi Opiskelija ohjelmoi sulautetun piirin käyttäen kehitysympäristöä. Opiskelija testaa valmiin kokonaisuuden toiminnan.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa rakentamaan ja mittaamaan puolijohteita sisältäviä piirejä. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa opiskelijaa käyttämään sulautetun elektroniikan kehitysympäristöä sekä rakentamaan ja ohjelmoimaan sulautettuja piirejä. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä.

Opi

skelija arvioi itse oman osaamisensa kehittymistä.

Muuta tietoa Integroitavat yhteiset aineet: työelämän englanti 2 osp

KODINTIETOTEKNIIKKA (11 osp)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tietokoneen kasaaminen Opiskelija rakentaa ohjatusti tietokoneen sekä asentaa siihen käyttöjärjestelmän ja tarvittavat sovellusohjelmat.
Perussovellusohjelmien käyttäminen Opiskelija käyttää erilaisia perussovellusohjelmia ja järjestelmiä ohjatusti harjoitustöissä. Opiskelija käyttää sovelluksia pilvipalveluina. Opiskelija laatii omat kotisivut.
Kodintietoverkon rakentaminen Opiskelija rakentaa ohjatusti kodintietoverkon sekä tarvittavia kaapeleita. Opiskelija ymmärtää verkon tietoturvan.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa rakentamaan tietokonetta, kodin tietoverkkoa sekä asentamaan tarvittavia ohjelmistoja. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa opiskelijaa käyttämään tehokkaasti tarvittavia sovellusohjelmistoja. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä.

Muuta tietoa Integroitavat yhteiset aineet: Arkielämän TVT 1 osp, Opiskelutaidot 2 osp.

TYÖELÄMÄN PROJEKTIT (11 osp)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Projektissa työskentely Opiskelijat muodostavat projektiryhmän, joka vastaa tyypillistä alan yrityksien projektiryhmää. Opiskelijat toteuttavat ryhmässä kokonaisen projektin alusta loppuun. Projektin aihe valitaan ryhmän tulevan suuntautumisen mukaan.
Turvallisuus työelämässä Opiskelija suorittaa sähkötyöturvallisuus- ja ensiapukoulutukset sekä tulityö- ja työturvallisuuskortit.
Sähköasennusprojekti Opiskelija tekee ohjatusti sähköasennuksia työsalissa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa projektiryhmien työn etenemistä kohden annettuja tavoitteita. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta ryhmän edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Ryhmät arvioivat itse työnsä etenemistä.

Työturvallisuuteen liittyvät koulutukset ja kortit suoritetaan ko. kurssien ohjeistuksen mukaisesti.

Muuta tietoa Integroitavat yhteiset aineet: Yrittäjyys 1 osp, yhteiskuntataidot 1 osp