Tutkinnon osan arviointi

TIETOKONE- JA TIETOLIIKENNEASENNUKSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla tieto- ja tietoliikennealan yrityksissä erilaisissa työkokonaisuuksissa ja tehtävissä sekä ryhmässä että yksin.

Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan yhdellä näytöllä työssoppimisjakson aikana, jolloin näyttö sisältää työpaikalle ominaisia työtehtäviä liittyen tietokonelaite ja –järjestelmätöihin, sulautettuihin järjestelmiin tai tietoliikennetekniikkaan.

Vaihtoehtoisesti suoritetaan kaksi osanäyttöä, joista toinen on oppilaitoksessa tietokonetekniikkaan tai sulautettuihin järjestelmiin tai tietoliikennetekniikkaan liittyvä ja toinen työssäoppimisjakson aikana yrityksessä.

Opiskelija valokuvaa työtä ja työskentelyä vaiheittain arviointia varten.

Ammattiosaamisen näyttö

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan aiemmin muualla hankkima osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan AHOT-menettelyllä.
Muuta tietoa