Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

TIETOKONELAITE JA -JÄRJESTELMÄTYÖT 10osp

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tietokoneen rakenne ja toiminta, käyttöjärjestelmän asennus ja konfigurointi Opiskelija ymmärtää tietokoneen rakenteen ja toiminnan. Opiskelija asentaa ja konfiguroi käyttöjärjestelmän erilaisiin alustoihin.
Laitteistojen ja ohjelmien asentaminen tietokoneeseen Opiskelija tutustuu erilaisten laitteistojen ja ohjelmistojen vaatimuksiin. Opiskelija asentaa ohjelmistoja erilaisiin tietokoneisiin ja huomioi tietoturvan ohjelmien ja oheislaitteiden asentamisen yhteydessä. Opiskelija määrittelee ja korjaa tietokoneessa olevat viat.
FTP-palvelimen asentaminen ja konfigurointi WWW-sivuja varten Opiskelija asentaa FTP-palvelimen ja konfiguroi sen sekä osaa siirtää WWW-sivut palvelimelle
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa ymmärtämään tietokoneen rakenteen ja toiminnan sekä eri käyttöjärjestelmien asentamisen ja konfiguroinnin. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa ohjelmistojen ja oheislaitteiden asentamisessa erilaisiin tietokoneisiin tietoturva huomioon ottaen. Opettaja ohjaa opiskelijaa havainnoimaan ja korjaamaan tietokoneessa olevat viat. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa ymmärtämään WWW-sivujen ja palvelimien välisen toiminnan ja osaa käyttää niitä. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija arvioi itse ja ryhmissä osaamisen kehittymistä.

Muuta tietoa Lähiopetusta 5 osp, työssäoppimista 5 osp

TIETOLIIKENNETEKNIIKAN TYÖT 10osp

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tietoliikenteen siirtojärjestelmät ja peruskäsitteet Opiskelija ymmärtää tietoliikennetekniikan siirtojärjestelmien peruskäsitteet. Opiskelija osaa suorittaa tietoliikenteen yleismittauksia.
TCP/IP tekniikka Opiskelija ymmärtää TCP/IP-tekniikan perusteet.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa ymmärtämään tietoliikenteen siirtojärjestelmien peruskäsitteitä ja osaa tehdä niihin liittyviä mittauksia. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa ymmärtämään TCP/IP-tekniikan perusteita ja huomioimaan sen vaatimukset tietoliikennetekniikassa. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija arvioi itse ja ryhmissä osaamisen kehittymistä.

Muuta tietoa Lähiopetusta 5 osp, työssäoppimista 5 osp

SULAUTETTUJEN JÄRJESTELMIEN TYÖT 10 osp

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Ohjelmoinnin perusteiden tuntemus Opiskelija osaa lausekielisen ohjelmoinnin rakenteet, perusteet ja ohjelmointitekniikan yleiset lainalaisuudet.
Mikro-ohjaimen rakenteen ja toiminnan tunteminen sekä mikro-ohjaimen ohjelmointi Opiskelija ymmärtää mikro-ohjaimen toiminnan, rakenteen sekä liittämisen osaksi elektronista laitetta. Opiskelija ohjelmoi ja suunnittelee ohjelman mikro-ohjaimeen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa ymmärtämään lausekielisen ohjelmoinnin rakenteen ja periaatteen. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa ymmärtämään mikro-ohjaimen toiminnan ja rakenteen. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija arvioi itse ja ryhmissä osaamisen kehittymistä.

Muuta tietoa Lähiopetusta 5 osp, työssäoppimista 5 osp