Tutkinnon osan arviointi

AMMATTIELEKTRONIIKAN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Tutkinnon osaan kuuluu työssäoppimispaikalla suoritettava näyttö.

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla elektroniikka-alan yrityksissä erilaisissa työkokonaisuuksissa ja tehtävissä sekä ryhmässä että yksin.

Näyttö sisältää työpaikalle ominaisia työtehtäviä liittyen elektroniikkakytkentöjen mitoittamiseen, asentamiseen sekä testaamiseen, tietoliikennetekniikkaan sekä sulautettuihin kytkentöihin.

Opiskelija valokuvaa työtä ja työskentelyä vaiheittain arviointia varten.
Tarvittaessa näyttöä laajennetaan oppilaitoksessa, mikäli työpaikalla ei voida osoittaa kaikkia ammattitaitovaatimuksia.

Ammattiosaamisen näyttö

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan aiemmin muualla hankkima osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan AHOT-menettelyllä.
Muuta tietoa